Крап

Крапот е риба која ја донеле Римјаните на подрачјето на Европа Денеска крапот е една од најпопуларните риби на нашите простори и тоа го знае секој рибар. Риба која за жал ја нема во изобилие во Македонија, а која поради големината на раст, начинот на…

Бела мрена

Мрена (Barbus barbus) Мрената е со сигурност една од најзначајните риби во нашите води и нејзиниот улов претставува голем предивик и големо задоволство. Мрената се одликува со мускулесто и вретенесто тело, со силни перки, совршено прилагодливи за пливање во брзи и силни водни струи. Нејзиното…

Клен

Кленот има силно тело во вретенест облик, прилагодливо за пливање во појаки водени струи и прекриено со големи крлушки означени со црнкасти рабови. Главата му е масивна и силна и klen fatenзавршува со округла муцка која ја поклопува широката уста. Грбната перка му е широка…

Поточна пастрмка

За поточната пастрмка се вели дека е кралица на дивите води. Се одликува со убаво, мускулесто и пропорционално тело и се вбројува помеѓу подобрите риби-пливачи. Има голема и јака глава со тапа муцка и голема уста со остри заби. Многубројните заби, всадени во челусната коска…

Македонска пастрмка - Salmo Macedonicus

Главата на македонската пастрмка и е прилично долга и зашилена, устата е длабоко всечена;.Горната вилица е тесна и достигнува до под задниот крај на окото. Има двоен ред заби. Бојата на телото е карактеристична. Црвените флеки, присутни кај повеке самониди, овде отсуствуваат. Наместо нив, овде…

Сом

Сомовите се фамилија на риби мекоперки. Фамилијата на сомови е многубројна. Ги има околу 500 врсти на сомови и живеат на водите на сите континенти во светот. Во Европа припаѓаат во групата на најголеми слатководни риби.Опис По својата градба и тело сомот во голема мерка…

Црвеноперка

Самото име на оваа риба ни укажува на деталите по кои можеме да ја препознаеме. Црвените перки се деталот по кој е најмногу препознатлива оваа риба. Црвеноперката ја карактеризираат и усните кои се малку издигнати нагоре, остриот прелаз измеѓу стомакот и подопашестата перка, повлечената грбна…

Штука

Штуката е една од најинтересните риби, како по својот карактер, така и по градбата на своето тело и нејзините навики. Се одликува со издолжено, вретенесто и мускулесто тело покриено со ситни крлушки и во сразмер со големината на телото исклучително голем и силен опаш. Вакавата…

Љињак

Лињакот е препознатлив по зеленикастото тело, црвенкастите очи, заоблените перки, кратките грбни перки и по два брка на горната уста. Има краток и цврст опаш, устата му е мала, а телото му е прекриено со ситни крлушки, дебела и лигава кожа. Страничната линија му е…

Црна мрена

Црна мрена (Barbus) Опис Телото на црната мрена има вретенест облик. Главата и е сплосната, а на горната усна има два мали бркови. Бојата на телото и зависи од местото во кое живее и најчесто е сивкаста, жолтеникава, или зеленкаста. Долж своето тело и на…

Попадика

Попадиката е дел од фамилијата бели риби од шаранскиот вид. Се карактеризира по истакнат нос и специфично поставената уста со оштри ивици. Неискусните риболовци попадиката најчесто знаат да ја помешаат со бојникот, затоа што попадиката има издолжена глава и издужен нос, кој многу потсетува на…

Амур

Амур или индиски крап е слатководна риба која припаѓа на семејството Ципраниди. Според изгледот амурот е доста сличен на кленот и најчесто помладите амури ги мешаат со клен. Амурот има правилно градено издолжено и цилиндрично тело покриено со големи крлушки. Бојата на телото му е…

Караш

Поради своето масивно тело, прекриено со големи крлушки, карашот многу личи на крапот. Но за разлика од крапот, карашот има пократко тело кое не е подолго од 40 сантиметри и во исто време телото на карашот е повисоко од телото на крапот. Главата на карашот…

Костреж

Кострежот е една од рибите кои неможеме да ги промашиме, поради нејзиниот специфичен изглед и препознатливост. Станува збор за прекрасна риба чиј изглед јасно ни говори дека се работи за воден предатор и грабливец. Телото на кострежот по страните му е сплескано и доста високо.…

Смуѓ

Смуѓот е риба која и припаѓа на фамилијата Percidae , род Stizostedion, вид Lucioperca. Род Stizostedion има повеќе видови како што се американски смуѓ, канадски, смуѓ камењар и морски смуѓ. Кај нас има 2 вида на смуѓ и тоа: камењар кој ретко расте повеќе од…

Деверика

Нивната просечна должина е 25-50 см и тежина од 1-6 килограми. И покрај должина од 82 см и 36 см во висина и тежина 9-11 килограми, (во Шведска и во Русија). Има високo (околу 1/3 должина), странично силно плоснато тело покриено со големи меки крлушки,…

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija