Како да се користат ПВА пакетчиња со прихрана

Што е тоа ПВА? ПВА (PVA Polyvinyl Alcohol) е соединение кое се растопува во вода и е неизбежен додаток во модерниот крапски риболов, ПВА производите се произведуваат во многу варијанти меѓу кои најпознати се конецот, врекички, мрежата и лентата. ПВА се користи за прихрана целна…

Дипови, умакаљки и подобрувачи на вкус и мирис

Што се тоа дипови? На многумина крапски рибиловци има се познати течните дипови кој се користат за подобрување на атрактивноста на мамците, а особено бојлите. Со дипување на бојлите се постигнува зајакнување на сигналот и атрактивноста на мамецот со кој се „помага“ на крапот да…

Како да се фати крап?

Тоа е една од најчестите прашања поставувани од страна на сите заразени рибари и потенцијални крапчии. Во пронаоѓањето на одговор на ова основно прашање, понекогаш и основните принципи и знаења за лов на крап, може да се изгубат под постојано бомбардирањето со информации за нови…

Зошто баш КРАП?

Не дека крапот поседува некои особини на “риба - БОГ“ и далеку од тоа дека треба да се стави на пиедестал и на прво место пред останатите риби, но факт е дека во изминатите години крапскиот риболов е во најголем подем и голем број на…

ПРИЈАТЕЛИ

Bistro logo          spin fly          pastrmka          bistroinspekcija